Projekty budowlane


Niektóre zmiany w istniejącym stanie budynku wymagają zgłoszenia do urzędu lub uzyskania pozwolenia na budowę. Przygotowanie projektu budowlanego to jedna z naszych usług. Zajmujemy się kompletowaniem dokumentacji, uzyskiwaniem zgód ze strony spółdzielni, konserwatora, urzędu miasta oraz przygotowaniem wszystkich rysunków i opracowań - nie tylko w branży architektonicznej, ale również współpracujących z nami branżystów - instalatora, konstruktora, geodety, itd.